Thẻ: giới tính cá rồng

Cách phân biệt giới tính cá rồng
Cách phân biệt giới tính cá rồng

1. Cách xác định giơi tính cá rồng – Trong hợp tác nghiên cứu và phát triển giữa công ty Qian Hu và ông Alex Chang của Ngee Ann Polytechnic, một phương pháp xác định giới tính mới bằng chỉ số giới tính (AGI: chỉ số giới tính: Arowana Gender Index) được phát triển. Ngày nay, các nhà lai tạo cá cảnh thương mại có thể...
Đọc Thêm